Onze voorwaarden

Privacyverklaring Zowiezo Damesmode

Zowiezo Damesmode, gevestigd aan D.J. Jittastraat 16, 5042 MX Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zowiezo Damesmode
D.J. Jittastraat 16
5042 MX Tilburg

tel: 013 – 46 87 212
info@zowiezodamesmode.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zowiezo Damesmode verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zowiezo Damesmode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, informatie die voor uw situatie van belang kan zijn;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zowiezo Damesmode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zowiezo Damesmode verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zowiezo Damesmode maakt géén gebruik van  cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zowiezo Damesmode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zowiezodamesmode.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.